کميته تدوين قوانين و مقررات:

كميته تدوين قوانين و مقررات به موجب موارد اعلام شده از سوي هيات مديره انجمن و يا وزارت صنايع و معادن بطور فوق العاده با حضور كارشناسان ارشد ( مرتبط با موضوع ) شركتهاي عضو و ديگر كارشناسان و اساتيد دانشگاهي ( بر حسب مورد ) تشكيل خواهد شد . الحاقيه بخش خدمات پس از فروش خودرو در سند ملي خودرو توسط اين كميته تدوين و تقديم هيات مديره و مراكز ذيربط گرديده است .

 

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو