کميته آموزش و پژوهش :

اين واحد با حضور اساتيد و كارشناسان خبره تجربي در خصوص محتواي دوره هاي آموزشي تحقيق و با توجه به رشد روز افزون تكنولوژي و صنعت محتواي كليه دوره هاي آموزشي را مورد بازبيني قرار مي دهد و همچنين نسبت به انجام نظر سنجي كيفيت خدمات اقدام نموده است .

 

 

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو