1395/06/24      # 1812 

چاپ اولین فصلنامه خدمت امروز  

بسمه تعالی

 با یاری خداوند متعال نخستین شماره از مجله «خدمت امروز» فصلنامه انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو ویژه تابستان 95 با مدیر مسئولی عباسعلی غیاثی منتشر شد.

هدف از انتشار این مجله تولید محتوای مفید و موثر در حوزه خدمات پس از فروش خودرو با استفاده از منابع داخلی و خارجی و بهره مندی از نظرات ارزشمند مسوولین، دست اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو و خدمات پس از فروش آن، اطلاع رسانی و نشر اخبار مرتبط و آشنا ساختن مصرف کنندگان محترم خودرو با حقوق قانونی خودشان است.

از آنجا که این فصلنامه با شمارگان 5000 جلدی در اختیار اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران صنعت خودرو و مدیران بیش از 2000 نمایندگی مجاز در سراسر کشور قرار می گیرد دست یاری به سوی یکایک عزیزان دراز کرده و امیدواریم با ارایه نظرات ارزشمند خود ما را در ادامه راه همراهی نمایند.

روابط عمومی

 

 

 

 

 
  ::  تماس با ما   :: 
Copyright 2010, asscc.ir, All right reserved انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو